Top

Bản đồ quy hoạch chung quận Bình Chánh

Cập nhật 07/03/2007 14:00

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG QUẬN BÌNH CHÁNH

SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN


Nhấn vào đây để tải về hình ảnh lớn hơnTheo Sở Quy Hoạch Kiến Trúc - TP.HCM

VIỆT NAM ĐẸP QUA ẢNH

Xem thêm
Làng quê Việt Nam đẹp như tranh vẽ trong những ngày giáp tết
Làng quê Việt Nam đẹp như tranh vẽ trong những ngày giáp tết