Top

Điều chỉnh quy hoạch chung Quận 7

Cập nhật 02/08/2007 14:00


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG QUẬN 7

SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN ĐẾN NĂM 2020


 click vào hình để xem với hình ảnh chất lượng tốt hơn


Theo Sở Quy Hoạch Kiến trúc TP.HCM

VIỆT NAM ĐẸP QUA ẢNH

Xem thêm
Con đường hoa điệp rực vàng ở ngoại ô Hà Nội
Con đường hoa điệp rực vàng ở ngoại ô Hà Nội