Bảng giá đất tỉnh Khánh Hòa năm 2013

Cập nhật 16/04/2013 16:58

Quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.


Giá đất Khánh Hòa

Download
Quy định về bảng giá đất tỉnh Khánh Hòa năm 2013 Download
Phụ lục 1 Download
Phụ lục 2.1 Download
Phụ lục 2.2 Download
Phụ lục 2.3 Download
Phụ lục 3.1 Download
Phụ lục 3.2 Download
Phụ lục 3.3 Download
Phụ lục 4.1 Download
Phụ lục 4.2 Download
Phụ lục 4.3 Download
Phụ lục 5.1 Download
Phụ lục 5.2 Download
Phụ lục 5.3 Download
Phụ lục 6.1 Download
Phụ lục 6.2 Download
Phụ lục 6.3 Download
Phụ lục 7.1 Download
Phụ lục 7.2 Download
Phụ lục 7.3 Download
Phụ lục 8.1 Download
Phụ lục 8.2 Download
Phụ lục 8.3 Download
Phụ lục 9.1 Download
Phụ lục 9.2 Download
Phụ lục 9.3 Download


DiaOcOnline.vn

Từ khóa: Giá đất, Khánh Hòa

VIỆT NAM ĐẸP QUA ẢNH

Xem thêm
Con đường qua Loóng Luông thuộc huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La uốn lượn như hình hài Tổ quốc
Con đường qua Loóng Luông thuộc huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La uốn lượn như hình hài Tổ quốc