Top

Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011

Cập nhật 08/03/2011 10:30

Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 ban hành về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Nghị quyết số 11/NQ-CP

Download
Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 Download

VIỆT NAM ĐẸP QUA ẢNH

Xem thêm
Con đường hoa điệp rực vàng ở ngoại ô Hà Nội
Con đường hoa điệp rực vàng ở ngoại ô Hà Nội