Top

Thông tư 12/2011/TT-BTC

Cập nhật 16/02/2011 11:40

Thông tư 12/2011/TT-BTC sửa đổi một số điều của Thông tư số 84/2008/TT-BTC về hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân và sửa đổi Thông tư 02/2010/TT-BTC về Thuế thu nhập cá nhân khi mua bán hoặc chuyển nhượng nhà đất,....

Thông tư 12/2011/TT-BTC

Download
Thông tư 12/2011/TT-BTC ngày 26/1/2011 Download

VIỆT NAM ĐẸP QUA ẢNH

Xem thêm
Làng quê Việt Nam đẹp như tranh vẽ trong những ngày giáp tết
Làng quê Việt Nam đẹp như tranh vẽ trong những ngày giáp tết