Top

Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008

Cập nhật 21/02/2011 16:15

Thông tư 84/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.


Thông tư 84/2008/TT-BTC

Download
Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 Download

Từ khóa: Tt 84/2008/tt-btc

VIỆT NAM ĐẸP QUA ẢNH

Xem thêm
Làng quê Việt Nam đẹp như tranh vẽ trong những ngày giáp tết
Làng quê Việt Nam đẹp như tranh vẽ trong những ngày giáp tết