Thông tư số 94/2011/TT-BTC

Cập nhật 20/07/2011 10:15

Thông tư số 94/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30.2.2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14.1.2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Vui lòng nhấn vào Download để tải văn bản

Loại Văn Bản

Download
Thông tư số 94/2011/TT-BTC Download

>>> Xem thêm các Thông tư khác tại đây.
DiaocOnline.vn

VIỆT NAM ĐẸP QUA ẢNH

Xem thêm
Chốn bình yên trên thảo nguyên Đồng Cao
Chốn bình yên trên thảo nguyên Đồng Cao