Thư viện địa ốc

 • Bảng giá đất tỉnh Ninh Thuận năm 2014

  Cập nhật 15/04/2014 13:56

  Quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

 • Bảng giá đất tỉnh Long An năm 2014

  Cập nhật 15/04/2014 13:46

  Quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Long An

 • Thông tư số 02/2014/TT-BXD

  Cập nhật 28/02/2014 11:05

  Thông tư số 02/2014/TT-BXD ngày 12/02/2014 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày ...

 • Thông tư số 03/2014/TT-BXD

  Cập nhật 28/02/2014 09:42

  Thông tư 03/2014/TT-BXD sửa đổi Điều 21 Thông tư 16/2010/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 71/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở do Bộ trưởng Bộ Xây ...

 • Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ

  Cập nhật 13/01/2014 15:01

  Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày ...

 • Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ

  Cập nhật 06/01/2014 10:09

  Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ : Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

 • Thông tư số 11/2013/TT-NHNNN

  Cập nhật 03/01/2014 15:21

  Thông tư số 11/2013/TT-NHNNN ngày 15/05/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 ...

 • Quyết định số 21/QĐ-NHNN về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2014

  Cập nhật 03/01/2014 15:04

  Ngày 02/01/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 21/QĐ-NHNN về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm ...

 • Thông tư số 156/2013/TT-BTC

  Cập nhật 10/12/2013 14:24

  Ngày 6/11, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; luật sửa đổi, bổ sung một số điều ...

 • Thông tư 08/2013/TT-TTCP

  Cập nhật 27/11/2013 11:04

  Thông tư 08/2013/TT-TTCP hướng dẫn thi hành quy định về minh bạch tài sản, thu nhập do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành

 • Nghị định 188/2013/NĐ-CP

  Cập nhật 26/11/2013 16:18

  Nghị định 188/2013/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

 • Thông tư 18/2013/TT-BXD

  Cập nhật 07/11/2013 13:29

  Thông tư số 18/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD về hướng dẫn việc xác định các ...

 • Nghị định 92/2013/NĐ-CP

  Cập nhật 31/10/2013 08:35

  Nghị định 92/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số Điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và ...

 • Thông tư 141/2013/TT-BTC

  Cập nhật 25/10/2013 15:26

  Thông tư 141/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 92/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi có hiệu ...

 • Nghị định 121/2013/NĐ-CP

  Cập nhật 24/10/2013 14:55

  Nghị định 121/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật ...

VIỆT NAM ĐẸP QUA ẢNH

Xem thêm
Một lão nông người Tày và con bò đang trên đường về nhà
Một lão nông người Tày và con bò đang trên đường về nhà